Projekty
                     
    Mimoúrovňové křížení v protoru náměstí T.G.M. (Via Lyžbice)      
                     
    V rámci realizace III.koridoru bude mimoúrovňové křížený využito pro    
    horkovodní potrubí. Spoluúčast s Městem Třinec.