Teplo
                       
      Společnost Distribuce tepla Třinec, a.s. se zabývá dodávkou a rozvodem tepla až na patu objektu. Výměníkové stanice v objektu jsme schopni vytvořit přímo na míru odběratele z jeho předem poskytnutých parametrů, a to jak oblasti ústředního vytápění, tak i dodávky teplé vody. Podmínkou je pouze dosažitelnost horkovodní sítě.  
                       
      U všech výměníkových stanic provádíme měření tepla přímo v patě objektu, přičemž aktuální odběr je neustále monitorován.  Pracovníci naší společnosti jsou tedy schopni odstraňovat závady hned po jejich vzniku a to v neustálé 24 hod. pohotovosti.  
                       
      Naše společnost věří, že služby, které nabízí, dodávka tepla, dle ekvitermní křivky, či dodávka teplé vody až po vnitřní rozvody v objektu jsou jistotou pohodlného a spokojeného života