Produkty
                   
    Distribuce tepla Třinec, a.s. je dlouhodobým dodavatelem tepla pro město Třinec. Teplo je základním produktem pro chod města, průmyslových společností, škol, zdravotních zařízení i bytů. Společnost se podílí na rozvoji města neustálým rozšiřováním svých horkovodních sítí a tím i zvyšováním pokrytí i okrajových částí města. Dálková dodávka tepla je navíc zárukou komfortu i ochrany životního prostředí, zvláště v našem regionu, kde výskyt prachových částic z průmyslových aglomerací je mnohdy za hranicí limitů ČHMÚ.
Dálková dodávka tepla a teplé vody je spolu s technologickými trendy regulací a řízení bezesporu trend, který otevírá dveře efektivnímu využívání energií dnes i v budoucnosti.