Distribuce tepla Třinec a.s.
Distribuce tepla Třinec, a.s.
Máchova 1131
Třinec 739 61
IČ:       64609812
DIČ: CZ64609812
Tel: (+420) 558 333 526
       E-mail: dttas@seznam.cz
               ID dat.schránky: brqdqpf
(c) 2011 http://dttas.net.tvtrinec.cz/ | Vyrobilo Jeromy
Nejčastější otázky v teplárenství

Náklady na teplo k přípravě teplé vody připadající na zúčtovací jednotku se rozdělují:
- na složku základní (30% nákladů na tepelnou energii určenou k ohřevu vody)
- na složku spotřební  (70% nákladů na tepelnou energii určenou k ohřevu vody)

  Základní složka v sobě zahrnuje náklady, které vznikají bez ohledu na velikost odběru teplé vody. Je to především pohotovost v dodávce teplé vody, která je zajišťována bez ohledu na to, zda spotřebitel teplou vodu odebírá či nikoliv, tzn. že teplá voda o požadované teplotě je neustále k dispozici u každého spotřebitele a to i v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti, během které neodebírá. Tato neustálá pohotovost je spojená zejména s náklady na zajištění cirkulace teplé vody a zahrnuje v sobě i ztráty ve vnitřních rozvodech teplé vody a proto je potřebné, aby tyto náklady hradili všichni odběratelé bez ohledu na výši odběru. Pro rozúčtování základní složky nákladů na tepelnou energii určenou k ohřevu teplé vody mezi zúčtovací jednotky připojené ke společnému místu přípravy teplé vody použije podíl podlahových ploch jednotlivých zúčtovacích jednotek (objektů).

Distribuce tepla Třinec, a.s. provádí rozúčtování na jednotlivé objekty (např. bytové domy) připojené na společnou předávací stanici, ve které se teplá voda připravuje.

Rozúčtování nákladů na tepelnou energii určenou k ohřevu teplé vody na jednotlivé bytové jednotky provádí jednotliví správci, či vlastníci daného domu


Vodoměry teplé vody v jednotlivých bytech a v nebytových prostorách nejsou měřidly fakturačními, ale jsou měřidly poměrovými, podle nichž se stanoví poměr spotřební složky  (70% nákladů na tepelnou energii určenou k ohřevu vody) a výše úhrady za celou zúčtovací jednotku (celý objekt, bytový dům) a následně i za každého konečného spotřebitele.

I když jde o měřidla poměrová, mají ve smyslu metrologického zákona (zákon č.505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) charakter měřidel stanovených. Výše úhrady za dodávku teplé vody pro daný objekt je určována podle součtu náměrů těchto jednotlivých vodoměrů a je nezbytné, aby vodoměry teplé vody jako měřidla stanovená byly podrobovány metrologické kontrole (cejchování) - viz. Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb.

Vodoměry používané pouze k rozúčtování nákladů na konečné spotřebitele (studená voda) mají lhůtu k povinnému ověřování 5 let. Z rozdílného účelu užití bytových vodoměrů na teplou vodu jsou stanoveny také rozdílné lhůty pro ověřování funkčnosti - proto je podstatné, že dle Vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., bodu 1.3.9 přílohy, písmeno b) se na užití "vodoměrů pro stanovení ceny dodávky teplé vody" prodloužená lhůta 5 let nevztahuje a pro tento způsob užití poměrového vodoměru na teplou vodu je určen interval ověření funkčnosti 4 roky!
Rozúčtování teplé vody