Distribuce tepla Třinec a.s.
Distribuce tepla Třinec, a.s.
Máchova 1131
Třinec 739 61
IČ:       64609812
DIČ: CZ64609812
Tel: (+420) 558 333 526
       E-mail: dttas@seznam.cz
               ID dat.schránky: brqdqpf
(c) 2011 http://dttas.net.tvtrinec.cz/ | Vyrobilo Jeromy
Úsporný tarif

Vážení odběratelé.

Dle nařízení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č.299 ze dne 5.října 2022 se ruší nařízení č.263/2022 Sb.,
o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Důvodem nařízení zrušení je zastropování cen energie.

Ze strany Distribuce tepla Třinec, a.s. je přesto evidence aktuálního bytového fondu, který vytápí, velmi cennou informací, kterou bude moci i v budoucnu v rámci podobných projektů využít. Žádáme tedy své odběratele v pokračování zasílání žádostí s evidencí počtu bytů.

Věříme, že to přispěje i k vylepšení poskytovaných služeb ze strany Distribuce tepla Třinec, a.s.

Formulář naleznete viz postup žádosti.
Úsporný tarif na teplo pro naše odběratele.