Distribuce tepla Třinec a.s.
Distribuce tepla Třinec, a.s.
Máchova 1131
Třinec 739 61
IČ:       64609812
DIČ: CZ64609812
Tel: (+420) 558 333 526
       E-mail: dttas@seznam.cz
               ID dat.schránky: brqdqpf
(c) 2011 http://dttas.net.tvtrinec.cz/ | Vyrobilo Jeromy
Úsporný tarif

Úsporný tarif je jednorázový státní příspěvek, který vám pomůže s platbami za energie. V našem případě za teplo z Distribuce tepla Třinec, a.s. a jejího centrálního zásobování teplem. Tento příspěvek se týká pouze domácností, tedy bytových jednotek a rodinných domů určených k bydlení. Jeho výši i to, jak ho jako dodavatel energií budeme svým zákazníkům poskytovat, určuje vládní nařízení.


Příspěvek za námi dodávané teplo se týká takzvané Druhé vlny úsporného tarifu a jedná se o podporu na příští rok 2023. Výše jednorázového ročního příspěvku je vládou stanovena na 4 500 Kč za domácnost/bytovou jednotku. Dle vládního nařízení vám bude podpora zohledněna při nejbližších zálohových platbách neprodleně poté, co ji obdrží naše společnost jako dodavatel (předpoklad je únor 2023).

Každý náš zákazník, který má s námi uzavřenou smlouvu, a který si chce nárokovat tento příspěvek, bude povinen nahlásit a zaslat informaci o počtu domácností/bytů využívaných k bydlení na daném odběrném místě. Tuto informaci nám bude nutné zaslat, dle připravovaných instrukcí, nejpozději do 30. listopadu 2022. Nejtypičtější jsou asi SVJ či družstva, spravující více bytových jednotek, ale tato povinnost se týká i rodinných domů napojených na naše teplo.

Aktuálně připravujeme co nejjednodušší systém a způsob administrace celého procesu. V nejbližší době vás budeme informovat s podrobnými instrukcemi postupu.

Základní informace k úspornému tarifu pro odběratele Distribuce tepla Třinec, a.s.

- Týká se pouze domácností/bytových jednotek určených k bydlení
- Podpora je určena pro rok 2023
- Výše podpory je stanovena na 4.500 Kč/domácnost/rok
- O podporu je nutné u nás zažádat do 30. 11. 2022
PŘÍSPĚVEK na úhradu nákladů za teplo.